Süzey Derneği 3. Olağan Kongresi yapıldı.

3. Olağan genel kurulumuz 19.10.2014 pazar günü saat: 14-00 da İstanbul’da yapıldı.
Dernek Başkanımız İsa Havakara İnternet sitemize yaptığı açıklamada;
2012 tarihinde yapılan  genel kurulda aday olmadığımı açıkça ifade etmiş olmama rağmen
hazurunun iradesi sonucu resen başkanlığa seçilmiştim. 2014 genel kurulunda yeni başkan

seçilene kadar görevimi tüm gayret ve samimiyetimle yerine getirebilme çabası ile sürdüreceğimi
net bir şekilde ifade etiğim halde, 2014 genel kurulda da aynı tavır devam etti, önerilen
başkan adaylarına rağmen , adayların ve hazurunun tamamınca görev bir kez daha tarafıma tevdi edildi.
Kuruluşumuzdan bu yana başkan ve yönetim kurulumuzun  tüm gayret ve samimiyetlerine rağmen  köylülerimiz,
köyümüz ve üyelerimiz adına noksan ve yetersiz kaldıgımız yönler olmuştur. Ancak bunların sadece
başkan ve yönetim kurullarımızın kıymetli üyelerine maal edillmesi haksızlıklardan öte değildir.
Üyelerimiz ile köyümüzün derneğine her ne sebeple olursa olsun üye olmaktan imtina eden köylülerimizin de
payı olduğunu gerçegi herkes tarafından vicdanı bir biçimde kabul edilmelidir.
Derneğimizin kuruluşundan bu yana aidat ve bagış gelirleri : 30.710,00 tl,
Giderlermiz : 56.105,67 liradır .
Her türlü gelirler ile giderler yönetim kurulu karar defteri, işletme defteri ve İstanbul Valiliği
Dernekler Müdürlüğüne verilen ve kabul edilen yıllık beyannamelerinde açıkca görülmektedir.
Gelir – gider arasındaki farkın tamamı başkan ile yönetim kurulumuzun fedakarlıklarıyla karşılanmıştır.
Yapılan erzak yardımları, köyümüzün ihtiyaçları, cenaze yemekleri, ögrenci bursları, asker harçlıkları,
ihtiyaç sahibi gurbetdeki ve köyümüzdeki insanlarımıza  yapılan ayni ve nakdi yardımlar onurlu, gururlu süzey’lilerimizin
incinmemesi hassasiyeti  düşüncesiyle  asla hiç bir şekilde, yönetim kurulunun haricinde kimseye duyurulmamıştır,
Dernegin reklamı olsun diyede ilan edilmemiştir, edilmeyecektir de. Ancak hesap verilebilmek ilkeleri dogrultusunda
her türlü harcamalar ile gelirler makbuz, fatura, karar imzaları ile resmi işletme – karar defterlerimizde kayıt altına
alınmıştır. Yönetim kurulumuzun faaliyet ve çabalarının verimliligi köylülerimiz ile üyelerimizin verecegi
maddi, manevi destekleri ve teşvikleri ile arzulanan hedeflere kısa zamanda ulaşılaşacağına inancımız tamdır.
Üyelerimizin bu güne kadar başkanımız ile yönetimlerimize verdikleri her türlü desdekleri nedeniyle
teşekkür ve minnetlerimizi arz ederiz.
19.10.2014 tarihli olagan genel kurunun tercihleri ile oluşan Süzey Köyü Derneği:
Yönetim kuru : Başkan= İsa HAVAKARA.
Yönetim kurulu: Yusuf Yılmaz ARAÇ, Ali Osman KARATAŞ, Vahdet ÜNSAL, Nevzat OLGUN, Ercan MEFA, Yüksel ÇETİN, Gökhan KARADAĞ,
Satılmış çavuş, Ahmet ÜNLÜ, Orhan TOKAT, Yılmaz ÇETİN, Abdullah KAPUCU, Ercan ERSOY, Ugur EKEN, Adem ERSOY, Kadir ÜNSAL, Özkan KARADAŞ,
Orhan SARI, Sami ÜNLÜ, Azmi ERSOY, Yalçın MEFA, Ömer TORUN, Hilmi BİLGİN, İsmail KARADAŞ, Metin ÖZTÜRK, Galip SARICAN.
Denetleme kurulu : Mehmet Fikri KARADAĞ (Başkan),  Gürbüz TÜCEL, Bekir ÜNSAL
Disiplin kurulu: Sabri TÜCEL (Başkan),  Aziz ARAÇ, Yaşar YARDIMCI
Biz de yeni oluşan yönetime başarılar dileriz.
1414316833_1 1414318433_8 1414318436_4 1414318448_10 1414318449_2 1414318462_9 1414318477_5 1414318478_13 1414318479_7 1414318480_6 1414318490_12 1414318500_3 1414318513_11